Sunday, 7 August 2016

PERKONGSIAN DALAM MAJALAH DAKWAH JULAI-OGOS 2016

Sumber: 

Mohd Shukri Hanapi (2016). “Cara Berhutang Yang Betul”, Dakwah, Issue 34, 
July-August. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, p. 14-17.

Wednesday, 30 March 2016

ANTARA BANTUAN KEMANUSIAAN DAN TRET PERSONALITI


Sumber:

Mohd Shukri Hanapi (2016). "Antara Bantuan Kemanusiaan dan Tret Personaliti", 
Majalah Dakwah, Isu 32, Mac-April, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 
hlm. 16-20.

Thursday, 24 September 2015

STRATEGI PENGURUSAN PERPECAHAN BERTERASKAN ISLAM


Sumber:
Mohd Shukri Hanapi (2015). “Strategi Pengurusan Perpecahan Berteraskan Islam”, Dakwah, Isu 29, Sept-Okt, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, hlm. 20-23.
 

Saturday, 1 August 2015

'TABAYYUN' SEBELUM 'SHARE' DAN 'FORWARD'

SUMBER:
Mohd Shukri Hanapi (2015). “Tabayyun Sebelum Share dan Forward”, Dakwah, Isu 28, Julai-Ogos, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, hlm. 36-39.

Saturday, 11 July 2015

INDEKS TARBIAH RAMADAN


Sumber:
 
Mohd Shukri Hanapi (2015). “Indeks Tarbiah Ramadan”, Dewan Tamadun Islam, Julai, Bil. 07, ISSN 2289-2893. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), hlm. 38-41.