Sunday, 7 August 2016

PERKONGSIAN DALAM MAJALAH DAKWAH JULAI-OGOS 2016

Sumber: 

Mohd Shukri Hanapi (2016). “Cara Berhutang Yang Betul”, Dakwah, Issue 34, 
July-August. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, p. 14-17.

Wednesday, 30 March 2016

ANTARA BANTUAN KEMANUSIAAN DAN TRET PERSONALITI


Sumber:

Mohd Shukri Hanapi (2016). "Antara Bantuan Kemanusiaan dan Tret Personaliti", 
Majalah Dakwah, Isu 32, Mac-April, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 
hlm. 16-20.