BUKU "PRINSIP DAN MASYARAKAT ISLAM"


Buku Prinsip dan Masyarakat Islam (Principles and Society of Islamini membincangkan tentang empat perkara, yakni tentang al-Qur’an, prinsip asas Islam, kekeluargaan Islam dan kemasyarakatan Islam. Al-Qur’an dibincangkan kerana ia merupakan sumber rujukan utama orang‐orang Islam. Prinsip asasi Islam dibincang kerana ia merupakan tapak kepada tatacara kehidupan orang‐orang Islam. Kekeluargaan dan kemasyarakatan Islam dibincang kerana kedua‐duanya merupakan dua institusi utama Islam. Dilihat secara keseluruhannya, buku ini sebenarnya membincangkan tentang sumber, tapak dan institusi Islam. Ketiga‐tiganya merupakan elemen penting dalam pembangunan berteraskan Islam.

ISBN: 1120000021156

Popular posts from this blog

KULIAH SUBUH: 7 WASIAT RASULULLAH (SIRI 1)